Level 35 Level 37

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Difference
farklılık, fark
Different
farkı, ayrı
To diller
fark etmek, benzemek, ayrılmak
To realise
fark etmek
Factor
faktör, sebep, unsur
Poor
fakir, eksik, zayıf
Factory
fabrika
Suffer
eziyet çekmek
Previously
evvelce, önceden
Worldwide
evrensel, dünya çapında
Universal
evrensel
To revolve
etrafında dönmek
To inactivate
etkisiz hale getirmek, etkisiz kılmak
To activate
etkin hale getirmek , canlandırmak
Effectively
etkili bir şekilde
To affect
etkilemek
To influence
etki, tesir
Effect
etki
Etiology
etiyoloji, neden
İndentical
eş, benzer, tıpa tıp, aynı
Simultaneous
eş zamanlı olarak
Old
eski, yaşlı
Basic
esas, temel, başlıca
Basis
esas, ilke, kural, taban
To postpon
ertelemek