Level 3 Level 5

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
To disseminate
yayılmak
Dissemination
yayılım
Emission
yayılım
Widely
yaygın şekilde
Common
yaygın
Prevalent
yaygın
Widespread
yaygın
Retardation
yavaşlatma, geriletme
To predispose
yatkın kılmak
Tranied
yatişmiş, idmanlı
Elderly
yaşlı
To age
yaşlanmak, olgunlaşmak
To live
yaşam, hayat
Age
yaş, ömür, çağ
Half-life
yarı ömür
Assisted
yardımlı
Helpful
yardımcı
Assistence
yardım, destek
To asist
yardım etmek, katılmak, iş-tirak etmek
To help
yardım etmek
İnjury
yaralanma, hasar, incinme
Wound
yara
Perform
yapmak
To make
yapmak
To perform
yapmak