Level 42 Level 44

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Demantia
demans, bunama
Evidence
delil, tanık, tanıklık
To alter
değiştirmek, başka şekle sokmak, bozmak
Modify
değiştirmek
Range
değişmek, dolaşmak
To vary
değişmek
Variable
değişken
Protean
değişen, çok yönlü
Valuable
değerli
To asses
değerlendirmek, taktir etmek
Evalutation
değerlendirme, taktir, yorum
To value
değer biçmek
Value
değer
Deprivation
dayanmak
Strength
dayanıklılık
Behavior
davranış, davranım
Narrowing
darlık, daralma
To constrict
daraltmak, büzmek
Constriction
daralma, büzülme
Narrow
dar
To confer
danışmak, görüşmek, vermek
To drop
damlamak, indirmek, alçalmak
Drop
damla, düşüş
Vessel
damar
Branch
dal, kol, branş