Level 43 Level 45

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Minute
dakika
Always
daime, her zaman
Better
daha iyi
To worsen
daha da kötüleşmek
Less
daha az
To distribute
dağıtmak
Distribution
dağılım
To decay
çürümek, bozulmak
Because
çünkü, -dığı için
Soluble
çözünür, eriyebilir
İnsoluble
çözünmeyen, erimez
Solution
çözüm
Resolution
çözülme, erme, dağılma
To resolve
çözmek, ayrıştırmak
Rod
çomak, çubuk
Most frequently
çok sık
Numerous
çok sayıda
Crucial
çok önemli
Enormous
çok büyük
Higldy
çok
Multiple
çoğul
Childhood
çocukluk
Child
çocuk
Children
çocuk
Zinc
çinko