Level 44 Level 46

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Chocolate
çikolata
Pair
çift
Prominent
çıkıntılı, belli başlı
To extract
çıkarmak, özetlemek, özünü çıkarmak
To eliminate
çıkarmak, ortadan kaldırmak, bertaraf etmek
Extraction
çıkarma, sökme, soy
Around
çevresinde, civarında
Environmental
çevresel
To encircle
çevrelemek, etrafını çevirmek
Medium
çevre, ortam, besi yeri
Circumference
çevre, çember
Environment
çevre
Various
çeşitli
Jaw
çene
Nucleus
çekirdek
Palpitation
çarpıntı
Helpless
çaresiz
Across
çapraz, diğer tarafa
To study
çalışmak
To work
çalışmak
Study
çalışma
Exertion
çabalama, uğraş, kullanma
Object
cisim, nesne
Sex
cinsiyet
Severe
ciddi