Level 45 Level 47

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Answer
cevap vermek
Response
cevap
Surgically
cerrahi olarak
Surgery
cerrahi
Surgeon
cerrah
Purulent
cerahatli
İnanimate
cansız
To survie
canlılığını sürdürmek, yaşamak
Blues
can sıkıntısı, neşesizlik
To shrink
büzüşmek
To enlarge
büyütmek
Enlarged
büyümüş
To grow
büyümek, çoğalmak
Growth
büyüme, gelişme
Great
büyük, muazzam
Most likely
büyük bir olasılıkla
Nose
burun
To find
bulmak
Finding
bulgu
To infect
bulaştırmak
İnfectious
bulaştırıcı, enfekte
Contaminated
bulaşmış, kirlenmiş
Nausea
bulantı
Therefore
bu yüzden
Thereby
böylelikle