Level 46 Level 48

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Thus
böylece
Division
bölüm
Area
bölge, alan
Region
bölge
Zone
bölge
Kidney
böbrek
To deteriorate
bozulma, kötüye gitme
Disturbance
bozukluk, rahatsızlık
Malfunction
bozuk işleme
To impair
bozmak, zarar vermek
To degenerate
bozmak, aslından uzaklaştırmak
Size
boyut, büyüklük
Along
boyunca, uzunluğunca
Neck
boyun
Horn
boynuz
To stain
boyamak
Stain
boya
Height
boy, yükseklik
To excrete
boşaltmak, ifraz etmek, vücuttan atmak
To empty
boşaltmak
Empty
boş
Copious
bol, bereketli
Hoarse
boğuk, kısık
Whooping cough
boğmaca
Choking
boğma, nefesini kesme