Level 48 Level 50

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Brain
beyin
Nutrition
beslenme
Similar
benzer
Simulate
benzemek, taklit etmek
Spot
benek, nokta, leke
Several
belli, birkaç
Uncertain
belli olmayan
Marked
belli
Manifestation
belirti, ortaya çıkış
To appear
belirmek, görünmek
Principal
belirgin, belli başlı
To document
belgelemek
To hope
beklemek, ummak
Skilful
becerikli
To fail
becerememek, başara-mamak, olmamak
Baby
bebek
Sometimes
bazen
Faint
bayılmak
Throughout
baştan başa
Onset
başlangıç, ortaya çıkış
To initiate
başlamak, başlatmak
İntroduction
başlama, giriş, takdim etme
Another
başka, diğer
Other
başka, diğer
Failure
başarısızlık, bozukluk, çalışamama