Level 4 Level 6

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
To stick
yapışmak
Feasible
yapılabilir, mümkün
Structure
yapı, strüktür
To reflect
yansıtmak
To mislead
yanıltmak
Side
yan, taraf
Loneliness
yalnızlık
To approximate
yaklaşmak, yaklaş-tırmak, ortalamak
Approximately
yaklaşmak, yaklaş-tırmak
Relation
yakınlık, ilgi
To relate
yakınlığı olmak
To close
yakınlaştırmak, kapamak
Recently
yakında, son zamanlarda
Recent
yakın, son zamanlar
Recent
yakın
Episode
yaka, olay, ara
To lubricate
yağlamak, kayganlaş-tırmak
Fat
yağ, şişman, yağlı
Foreign
yabancı, el
Whether
-ya –ya da, olup olmadığı
Body
vücut
To beat
vurmak, çarpmak, atmak (kalbin atması)
Emphasizes
vurgulamak
To stress
vurgulamak
Or
veya, yada