Level 49 Level 51

24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Fail
başarısızlığa uğramak
Dizzines
baş dönmesi
Headache
baş ağrısı
To depress
bastırmak, alçaltmak
Compression
baskı, sıkıştırma
Ordinary
basit, sıradan, olağan
Pressure
basınç
Apparent
bariz, belirgin, belli
Sputum
balgam
To care
bakmak, itina göstermek
To attend
bakmak, ilgilenmek, eşlik etmek
Cupper
bakır
Care
bakım
Dependent
bağlı, bağımlı
Committed
bağlı olan, işlenen
Connective
bağlayan, bağlayıcı
Junctional
bağlantıyla ilgili
Association
bağlantı, birlik, ortaklık
Attachment
bağlantı, birleşme, bağ-lılık
To combine
bağlamak, birleştirmek, kombine etmek
To attach
bağlamak, birleştirmek
To join
bağlamak, birleştirmek
To unite
bağlamak, birleştirmek
To bind
bağlamak