Level 50 Level 52

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
İmmunity
bağışıklık
Dependence
bağımlılık
To be compatible
bağdaşmak, uyuşmak
Leg
bacak
Father
baba
To diminsh
azaltmak, küçültmek
To reduce
azaltmak, hafifletmek
Reduce
azaltmak
Decrease
azalmak
Little
az, küçük
Distinguish
ayrımına varmak
Distinct
ayrı, farklı
Coincident with
aynı zamanda olan
Also
aynı zamanda
Distinction
ayırt etme, ayırma, fark
To divide
ayırmak, bölmek
To distinguish
ayırmak
Differentiation
ayırım, ayrıştırma
Differential
ayırıcı
To regulate
ayarlamak
Ankle
ayak bileği
Advantage
avantaj
Beat
atma, atım, vuru
Excretion
atılım, boşaltım
To attribute
atfetmek, yormak, mal etmek