Level 5 Level 7

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Variant
versiyon, varyant, çok az farkla birbirinden ayrılan şeyler
Productive
verimli
Output
verim gücü, randıman
Via
vasıtasıyla, yoluyla
Presence
varlık, mevcudiyet
Present
var, mevcut
Exist
var olmak
Case
vaka
Sad
üzgün
To undertake
üzerine olmak
To overlie
üzerinde uzanmak
Overlying
üzerinde uzanan
Member
üye, eleman
Above
üstünde, üzerinde
Furthermore
üstelik
Moreover
üstelik
Upper
üst taraf
Product
ürün
Manufacture
üretmek
To produce
üretmek
Production
üretim
Country
ülke, memleket
Tertiary
üçüncül
Third
üçüncü
Traid
üçlü takım