Level 6 Level 8

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Proximally
uzvun bağlanma noktasına yakın
Component
uzuv, parça, üye, öğe
Long
uzun
Space
uzay
Prolonge
uzatmak, sürdürmek
Extend
uzatmak
Prolonged
uzamış
Remote
uzak, uzaktan
Far
uzak, ötedeki
Distant
uzak
Drowsiness
uykusuzluk
Sleep
uyku
İnappropriate
uygun olmayan
Appropriate
uygun , yerinde
Suitable
uygun
Practices
uygulamalar
To apply
uygulamak, başvurmak
Application
uygulama, başvuru
Satellite
uydu
To induce
uyarmak, teşvik etmek
To stimulate
uyarmak
Stimulation
uyarı
Hopeless
umutsuz
General
umumi, genel
To undergo
uğramak