Level 7 Level 9

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Flight
uçma, uçuş
Tobacco
tütün
Derivative
türev
To derive
türemek, türetmek, türevi olmak
Tumor
tümör
All
tüm, tam, hepsi
Overall
tüm, baştan başa
To consume
tüketmek
Consumption
tüketim
Platelet
trombosit
Labor
travayda bulunma
Vein
toplar damar
Accumulate
toplanmak
Aggregation
toplanma, bir araya gelme
To bud
tomurcuklanmak
Obstructive
tıkayıcı
Obstruction
tıkanıklık
To block
tıkamak, engel olmak, kapamak
Clog
tıkamak
To obstruct
tıkamak
Stuffy
tıkalı, dolu
To confirm
teyit etmek, doğrulamak
Urge
teşvik etmek
To constitute
teşkil etmek, oluştur-mak, yapısında bulunmak
To diagnose
teşhis etmek