Level 2 Level 4
Level 3

conjuncties


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en, en ook
atque
of
aut
1 toen, terwijl 2 (telkens) wanneer 3 toen (plotseling); / toen, omdat, hoewel, terwijl /
cum + ind. / + coni.
opdat, dat
ut + coni.
maar
sed
of ... of
seu ... seu
omdat
quia
en niet, ook niet, maar niet, zelfs niet
nec
en, ook
et
waar; voegw. + ind. perf.: zodra (als), toen
ubi
en, en ook
ac
(en zo) dientengevolge, daarom
itaque
want
nam
immers, namelijk, want
enim
nadat
postquam / post ... quam + ind. perf.
als, of (misschien)
si
opdat niet
ne + coni.
en niet, ook niet, maar niet, zelfs niet
neque