Level 3 Level 5
Level 4

prepositiones


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
door (... heen), over (... heen)
per + acc.
in, naar (binnen), naar (... toe); / in, op, bij
in + acc. / abl.
1 van ... uit, vanuit, van ... af, vanaf 2 door (bij het pass.)
a + abl.
naar; tot, bij
ad + acc.
boven, over
super + acc.
dichtbij; / dichtbij, bijna
prope + acc. / adv.
1 uit, vanuit 2 sinds 3 ten gevolge van
ex + abl.
om ... heen, rondom, omstreeks
circa + acc.
1 van ... uit, vanuit, van ... af, vanaf 2 door (bij het pass.)
ab + abl.
tussen, te midden van, onder
inter + acc.
voor; / tevoren, vroeger
ante + acc. / adv
naar ... toe; wegens
ob + acc.
bij
apud + acc.
achter, na; / daarna, later
post + acc. / adv.
1 van, vanuit, van ... af 2 over, betreffend
de + abl.
1 (tot) onder 2 kort voor/na; / onder
sub + acc. / abl.
voor, in vergelijking met, wegens
pro + abl.
samen met, in gezelschap van
cum + abl.