Level 4 Level 6
Level 5

pronomina


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1 hij, zij, het 2 deze, dit 3 die, dat
is (ea, id)
die, welke; hoe
qui (quae, quod)
zo groot, zoveel
tantus
zelf, juist, op zichzelf: alleen
ipse (ipsa, ipsum)
een zeker (iemand), een zeker (iets); pl: enige, zekere
quidam (quaedam, quoddam)
zich
se
zijn, haar, hun (eigen)
suus (alleen reflexief)
die daar
ille (illa, illud)
wie ook maar, wat ook maar, welk ook maar
quicumque (quaecumque, quodcumque)
mijn
meus
jij, u
tu
ik
ego
jouw, uw
tuus
dezelfde
idem (eadem, idem)
iemand, iets
quisquam (quicquam)
wie, wat (zelfst.); iemand, iets
quis (quid)
jullie, uw
vester (tra, trum)
ieder, elk
quisque (quaeque, quidque / quodque)