Level 9 Level 11
Level 10

Kyrgyz Vocabulary Part 8


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Келишпестик
Конфликт
Алсак
Например
Пайгамбар
Пророк
Келишпестикти чечүү
Разрешать недопонимания
Адамзат
Человечество
Текебер
Гордый
Өзүмчүл
Своенравный
Уруш-талаш
Распри
Тынчтыкты сактоо
Сохранять мир
Кечиримдүү болуу
Быть прощающими
Айкөлдүк
свободно
Момундук
смиренный
Көз жуумп
Закрыть глаза
Достук кече
Дружеская встреча
Анча-мынча жаңылыштыктар
Мелкие промахи
Туура эмес мамиле
Неправильное отношение
Ага кызматы анча жемиштүү эмес
Не очень продуктивно
Курмандык
жертва
Адегенде
Сначала
Койчулар
Пастухи
Сүйүү менен
С любовью
Көзөмөлчү
Надзиратель
Ошентип
Таким образом
жалуу-жумшак мамиле
теплое отношение
Эгер
если
Салык жыйноочу
Сборщик налогов
Мындан көрүнүп тургандай
Как видно из этого
майда-чүйдө
Мелкие
жыйналыштан чыгаруу
лишение общения
жалаа жабуу
оклеветать
ойноштук
прелюбодеяние
чындыктан четтөөчүлүк
отступничество
буркан
идол
түшүнбөстүктөр
недопонимание
күнөөлүү тарап
виновная сторона
кайра-кайра
снова и снова
Адатта
Обычно
Ошондуктан
Поэтому
Кандай болбосун
Как бы то ни было
Жүйөлүү далилдер
Обоснованные доказательства
Жеткилеңсиз
Несовершенные
Жеткилең
Совершенный
Тынчтык жаратуучу
Миротворец
Андан да маанилүүсү
Важнее всего
Бата
благославения
Шилтеме
Сноска