Level 5 Level 7
Level 6

Kyrgyz Vocabulary Part 5


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
эскертүү
предупреждение
камкор
заботливый
түбөлүк
вечно
тилекке каршы
к сожалению
пенде
смертный человек
анысы аз келгенсип
мало того
топон суу
потоп
кан
кровь
Жараткан
Создатель
эреже
правило
кылымдар бою
в течении столетий
баш ийүү
подчинение
жүрүм-турум
поведение
сыйынуу
поклонение
өлгөндөргө сыйынуу
поклонение умершим
буркандарга табынуу
поклонение идолам
ырым-жырым
суеверие
адеп-ахлаксыз иштер
безнравственность
Жахабанын ой-ниети
Воля Иеговы
кун
выкуп
күнөө
грех
Тукум
потомок
ысрайыл эли
израильтяне
күндөлүк турмушубуз
в нашей повседневной жизни
ойноштук
прелюбодеяние, измена
жаңы келишим
новое соглашение
рухий
духовный
кабар айтуу иши
проповеднеческая работа
дүйнө жүзү боюнча
по всему миру
керемет жолу менен
посредствам чуда
өмүрүбүздү берүү
отдать жизнь
ушунчалык
настолько
ишенимдүү жана акылдуу кул
faithful and discreet slave
рухий тамак
духовная пища
улуу алаамат
великое бедствие
жин-перилер
демоны
тил алчаак
послушный
түрмөк
свиток
ой жүгүртүү
размышление
жакшыраак
лучше
акыркы сыноо
последнее испытание