Level 7 Level 9
Level 8

Kyrgyz Vocabulary Part 6


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Жолугушуу
встреча
Кийинчерээк
позже
Эшикте
На улице
Кызыктуусу
Интересно
Тоскоолдуктар
Препятствия
Кыйын
- Оор
Кудайга сыйынуу
Поклонение Богу
Билим
Знание
Чын жүрөктөн
от всего сердца
Кунт коюп угууу
Слушать внимательно
Жума сайын
Каждую неделю
Урунттуу ойлор
главные мысли
Баалуу
дорогой, ценный
Кеп-кеңештер
Советы
Пайгамбарлыктар
Пророчества
Азгырык
Искушения
Отор
Стадо
Койлор
Овцы
Койчубуз
Наш Пастырь
Бүткүл дүйнөлүк бир туугандыгыбыз
Международное братство
Татыктуу
Достоин
Мүмкүнчүлүктөр
Возможности
Эч качан
Никогда
Буйрук
Повеление
Айып пул
Штраф
Жагдай
Обстоятельства
Тарап
Сторона
Күч жумшоо
Прилагать усилия
Мүмкүн болсо
Если возможно
Таасир
Влияние
Күч-кубат
Силы
Татыктуу
Deserve
Жахабанын эгедерлигин
Владычество