Level 8 Level 10
Level 9

Kyrgyz Vocabulary Part 7


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
өкмөт/мамлекет
государство
көрсөтмө
указания
бийликтегил
те кто у власти
сылыктык
тактичность/уважительно
жол бер
допусти
улутчулдук
национализм
алмаштыруу
изменить, поменять
жарандар
Граждане
таза абийир менен
с чистой совестью
биримдик
единство
бейтараптуулук маселеси
вопрос о нейтралитете
саясий абал
политическая обстановка
Жахабаныкындай көз караш
взгляд Иеговы
Жахабаныкындай көз карашта болуу
иметь взгляд Иеговы
эң мыкты
самый лучший
тартип
порядок
түзүлүш
система
башкаруучу
правитель
саясатчы
политик
көпчүлүк
большинство
жүрөгүбүздөгү ойлор
намерения в сердце
сак
осторожный
алдын ала көрө билсек
предвидеть
саясат
политика
сак болушубуз керек
быть осторожными
үй ээси
хозяин дома
жалпылык
что-то общее
бир жаныстагы адамдардын никеси
брак однополых
таңуула
навязать
Жалпыга маалымдоо каражаттары
СМИ
курал
оружие, средство
текшерип тур
проверяй
Дүнүйөкордук
Материализм
Бейтараптуулукту сактоо
Сохранять нейтралитет
Ыңгайлуу жашоо шарты
Комфортная жизнь
Анткен менен = Бирок
Но
Улут
Нация
Баары тең
Все равны
Адамзат үй-бүлөсү
Человеческая семья
Мекен
Родина
Улутчулдук
Национализм
Момундук
Смирение
Куугунтук
Преследование
Кайрат
Смелость
Сыноо
Испытание
Жаңы заман
Новый мир
Бейиш
Рай
Кынтыксыздык
Непорочность
Ишенимдүү
Верность
Желек
Флаг
Ырайымсыз мамиле
Жестокость
Өлүм жазасы
Смертельная казнь
Толугу менен
польностью
Түрмөдө отурган бир туугандар
Те кто сидят в тюрьме
Кынтыксыз бойдон кал
Отсаваться непорочным
Кыжырдан
Раздражаться