Level 2

250 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
account
hesap
accounts payable
borç hesapları
accounts receivable
alacak hesapları
accuse
suçlamak,suçlu bulmak
achievement
başarı
adjust
ayarlamak
admit
kabul etmek
advertise
genele duyurmak veya reklamını yapmak
advocate
savunmasını yapmak, lehine öneride bulunmak
affair
iş mesele
agreement
anlaşma
agriculture
tarım ziraat
aim
hedef amaç
aisle
koridor geçit
allowance
ödenek harçlık
ambassador
büyükelçi
amusement
eğlence
ancient
eski,eskiden kalma
anticipate
öngörü ile beklemek (ve ona göre davranmak)
apparent
görünür belirgin
appearance
görünüm
appreciate
takdir etmek (teşekkür), anlamak, anlayışla karşılamak
appropriate
sahiplenmek
approve
onaylamak
argument
tartışma, sav, savunulan tez
arrest
tutuklamak,alıkoymak,durdurmak
audience
seyirci
avoid
kaçınmak
baggage claim
bagaj teslim yeri
balance sheet
bilanço
bank account
bank hesabı
bankrupt
iflas etme batma
bargain
pazarlık etmek, kelepir şey, pek ucuz şey.
beg
Yalvarmak
beggar
dilenci
blame
kabahat, sorumlu olma, suçlamak, kabahati ondan bilmek
board of directors
yönetim kurulu
breath
nefes
bribe
rüşvet
budget
bütçe
candidate
aday
capital
başkent sermaye
cash flow
para akışı
cemetery
mezarlık
Chamber of Commerce
Ticaret Odası
charge
yüklemek
charming
büyüleyici
Chief Executive
baş yönetici
circumstance
olay durum
claim
iddia etmek
clerk
yazman
client
müşteri
coal
kömür
comment
yorum
commerce
ticaret
commercial
ticari
community
toplum
competition
yarışma rekabet
complaint
şikayet
concentrate
konsantre
condition
koşul
confess
itiraf etmek
congratulate
tebrik etmek
congress
kongre
consider
göz önüne almak
construction
yapım
consult
danışmak
contest
mücadele
contribute
katkıda bulunmak
convert
dönüştürmek
court
mahkeme
crossword
kare bulmaca
cruel
acımasız
customs
gümrük
dashboard
gösterge tablosu
deadline
son vade tarihi, izin verilen son tarih veya saat
deceive
hile yapmak, aldatmak
declare
beyan etme
define
tanımlamak
deflation
deflasyon para darlığı
depend
bağlı olmak
desire
arzu
devaluation
devalüasyon değer düşümü
diagnose
tanı koymak, teşhis etmek
disappear
gözden kaybolmak
disappoint
hayal kırıklığı
distance
mesafe
distribution
dağıtma
dreadful
korkutucu
eager
istekli, heves ve şevk dolu
elect
seçim
embassy
elçilik
encourage
teşvik etmek
enemy
düşman
enterprise
girişim, teşebbüs (iktisat)
entrepreneur
müteşebbis, girişimci
envy
kıskanma (gıpta etme)
essay
makale
establish
kurmak, tesis etmek
estimate
tahmin etmek (verilere dayanarak kestirmek)
evaluate
değer biçmek, değerlendirmek
evidence
kanıt
exaggerate
abartmak, abartılı konuşmak
examine
inceleme muayene
exchange rate
döviz kuru
exhibition
sergileme, sergi
experiment
deney
fame
şöhret
fence
çit
fix
onarmak
fluent
akıcı
foolish
aptal
forecast
tahmin etmek
fragile
kırılgan
frame
çerçeve
franchise
imtiyaz
frequent
yaygın
fund raising
kaynak yaratma
gamble
kumar oynamak
gear transmission
şanzıman
globalization
küreselleşme
government
hükümet
grateful
minnettar
growth rate
büyüme oranı
hair dryer
saç kurutma makinesi
harvest
hasat, ürün
hesitate
duraksamak, tereddüt etmek
hire
tutmak kiralamak
hitch-hike
otostop yapmak
homesick
evini özlemiş, sılayı özlemiş
identification
kimliğini saptama
in advance
önceden peşin
include
kapsamak
income
gelir
increase
artma çoğalma
independent
bağımsız
inflation
enflasyon para bolluğu
innocent
masum,suçsuz
inspection
denetim
inspector
müfettiş
insurance
sigorta
interest rate
faiz oranı
invoice
fatura
judge
yargıç
justice
adalet
kidnapping
adam kaçırma
knowledge
bilgi
labor force
işgücü
landlord
ev sahibi
licence plate
plaka
life vest
can yeleği
loan
borç, ödünç, borç vermek, kredi olarak vermek
loan egreement
kredi sözleşmesi
magnificent
görkemli
maintain
mevcut haliyle sürdürmek, bakım yapmak, öne sürmek, iddia etmek
market share
pazar payı
marketing research
pazar araştırması
marvellous
harika
massive
ağır
member of parliemant
parlamento üyesi
mention
bahsetme anma
merchandise
ticari mal
nation
millet
net capital
net sermaye
objective
nesnel, objektif, hedef, amaç
observe
dikkat etme gözleme
obvious
besbelli, apaçık, ortada
opportunity
fırsat
participate
katılmak, katılımda bulunmak
patience
sabır
percentage
yüzdelik komisyon
persuade
ikna etmek
pollution
kirlenme,çevre kirliliği
postpone
ertelemek
president
cumhurbaşkanı
price control
fiyat kontrolü
prison
hapishane
process
oluşum süreç
profit
kazanç
prohibit
yasaklamak
promotion
promosyon terfi
property
mal mülk
proposal
teklif, evlenme teklifi
prove
kanıtlamak
publicity
tanıtma reklam
punctual
dakik
punishment
ceza
quantity
nicelik miktar
quarrel
kavga çekişme
queue
sıra kuyruğu
receipt
makbuz
receive
teslim almak
recognize
tanımak farkına varmak
recommend
salık vermek
reduce
azalma zayıflama
rub
ovmak sürtmek
schedule
planlanmış program
regret
pişmanlık
reject
reddetmek
release
serbest bırakmak
religion
din
reluctant
isteksiz, tereddütlü
rely
itimat
represent
temsil etmek
request
rica, (kibar emir kuvvetinde) istek, talep
resolution
kararlılık, karar sureti, irade beyanı
resource
kaynak, olanaklar
respect
saygı
respond
yanıt tepki
revenue
gelir (özellikle de devlet gelirleri için)
revise
gözden geçirmek, revize etmek
sand
kum
science
bilim
seek
özlemle aramak, araştırmak, bulmaya çalışmak
sense
duyu, akıl, mantık, anlam, sağduyu
shake
sallamak
share
paylaşmak
sink
batmak (bir sıvı içinde veya mecazi)
skyscraper
gökdelen
steering wheel
direksiyon
strike
vurmak çarpmak
substitute
yedeği olarak veya esastan alternatifi olarak yerine koymak
supplier
tedarikçi
suppose
zannetmek
swear
küfür yemin
take action
harekete geçmek
take advantage
avantaj elde etmek
task
görev
tax
vergi
throat
boğaz
to book
kitabı
torture (verb)
işkence etmek,eziyet etmek
trademark
marka
transmit
gönderme nakletme
treatment
muamele, davranış, tedavi
treat
muamele etmek
trick
hile
underline
altını çizmek
unemployment
işsizlik, istihdam yokluğu
urgent
acele
Value Added Tax
KDV
violent
şiddetli, sert
volunteer
gönüllü olmak, kendi rızasıyla üstlenmeğe aday olmak
warehouse
depo
wealthy
zengin
weapon
silah (genel anlamda)
whistle
ıslık çalmak
wholesale
toptan satış
witness
tanık olmak (olayı görmek), tanık (kişi)
zip
fermuar