Level 16 Level 18
Level 17

17-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
appeal
müraciət, apellyasiya
addict
adətkar, asılı olan, vərdiş etmiş
wary
ehtiyat edilən, şübhəli, inamsız
aware
xəbərdar olmaq, agah olmaq (осведомленный)
misfortune
talesizlik, müsibət
avoid
yan keçmək, kənar olmaq, ötürüşmək (избежать)
wretched
bədbəxt, yazıq, zəlil
keg
kiçik çəllək
nourish
bəsləmək, qidalandırmaq
harsh
sərt, kəskin, şiddətli (суровый)
quantity
kəmiyyət, say, miqdar
opt
seçim