Level 40 Level 42
Level 41

41-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
complacent
özündənrazı
wasp
eşşək arısı (оса)
rehabilitate
bərpa etmək, (реабилитировать)
parole
“verilən söz”, şərti azad olunma (обещание, Ус.Дос.Осв)
vertical
şaquli, dik (вертикальный)
multitude
çoxluq, camahat
nominate
irəli çəkmək, təyin etmək (выдвигать)
potential
imkan, ehtiyat qüvvə, (потенциал)
morgue
ölüxana (морг)
preoccupied
qayğılı, məşğul, (озабоченный)
upholstery
üzlük (обивка)
indifference
laqeyidlik, biganəlik, (равнодушие) / in......