Level 4 Level 6
Level 5

5-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tradition
ənənə, adət
rural
kəndli
burden
yük / .....n
campus
tələbə şəhərciyi, düşərgə
majority
çoxluq
assemble
toplamaq, yığmaq
explore
tədqiq etmək, araşdırmaq
topic
mövzu
debate
mübahisə, müzakirə (danışıq)
evade
yayınmaq (aradan çıxmaq)
probe
zond,
reform
islahat, yenidənqurma / r.....