Level 1 Level 3
Level 2

Hûmarnameyî / Sayılar


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
0
sifir
1
yew
2
di
3
hirê
4
çar
5
panc
6
şeş
7
hewt
8
heşt
9
new
10
des
11
yewendes
12
diwês
13
hîrês
14
çarês
15
pancês
16
şîyês
17
hewtês
18
heştês
19
newês
20
vîst
30
hîris
40
çewres
50
pancas
60
şeştî
70
hewtay
80
heştay
90
neway
100
se
200
di sey
300
hirê sey
400
çar sey
500
panc sey
600
şeş sey
700
hewt sey
800
heşt sey
900
new sey
1000
hezar
5468
panc hezarî û çar sey û şeştî û heşt
2018
di hezarî û heştês
1982
hezar û new sey û heştay û di
412
çar sey û diwês
çend
kaç
serre
yıl
Ti çend serre yî?
Sen kaç yaşındasın?
Ez pancês serre ya.
Ben 15 yaşındayım.
Ti çend serre yî?
Sen kaç yaşındasın?
Ez hewtês serre ya.
ben 18 yaşındayım.
Şima çend serre yê?
Siz kaç yaşındasınız?
Ma vîst û yew serre yê.
Biz 21 yaşındayız.
A çend serre ya?
O kaç yaşındadır?