Level 11 Level 13
Level 12

Expressing Your Opinion


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
actually
doğrusunu söylemek gerekirse
admittedly
kabul etmek gerekir ki...(gönülsüzce)
argue
bir fikri tartışmak,nedenler öne sürmek
assure
birini emin kılmak,garanti vermek,inandırmak
comment
yorum
criticize
eleştirmek
furthermore
dahası,ayrıca,üstelik
generally
genel olarak
hardly
hiç,olası bile değil,asla
keep your mouth shut
çeneni kapalı tut
my point exactly
al benden de o kadar
on the one hand...on the other hand...
bir yandan...öte yandan...
stand up for
desteklemek,savunmak,tarafını tutmak
surely
elbette,şüphesiz
the thing is
mesele şu ki,esas olan şey şudur ki...
to my mind
benim düşünceme göre
undoubted
şüphe götürmez,şüphesiz