Level 1 Level 3
Level 2

Bad Quality


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dreadful
berbat,korkunç
harmful
zararlı, zarar veren
junk food
sağlıksız hızlı tüketilen yiyecekler
poor
fakir,kötü,yetersiz
unacceptable
kabul edilemez
unfit
uygun değil, uymaz, sağlıksız, çürük, elverişsiz
unsatisfactory
tatmin edici olmayan,yetersiz