Level 5 Level 7
Level 6

Conversational phrares


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
all of a sudden
aniden
all over the place
her tarafta,her yere
a great deal
çok,epeyce
don't ask me
bana sorma!
forget it
unut bunu,(istenen şeyin imkansız olduğunu anlatmak için)
good for you
başarıyı takdir etmek için kullanılır
I know
akla parlak bir fikir geldiğinde söylenir
in the long run
uzun vadede
it goes without saying
hiçbir söze gerek yok,hiç kuşkusuz
make the best of sth
oluru ile yetinmek,azına çoğuna bakmamak
might just as well
yapmamak için hiçbir neden yok
not at all
bir şey değil,ne demek
not have a clue
hiç bir fikri olmamak
not to mention
ayrıca,...-dan/den başka
no wonder
hiç de şaşılacak şey değil,doğal
you never know
yine de belli olmaz!, asla bilemezsin !