Level 6 Level 8
Level 7

Phrasal verbs with 'go'


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go ahead with
yapmaya başlamak
go by
geçmek,geçip gitmek(zaman)
go for
sevmek,hayran olmak
go off
gürültü yapmak,ses yapmak(yangın alarmı gibi)
go off sth/sb
artık hoşlanmamak,ilgilenmemek
go on
devam etmek
go on
devreye girmek
go over
dikkatlice ve ayrıntılı araştırmak
go through with sth
planlanmış,zor ve hoş olmayan bir şeyi yapmak zorunda olmak
go through sth
ayrıntısıyla ve dikkatle incelemek