Level 6
Level 7

Siedmy level


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
give in
odovzdať
give up
vzdať sa
go over
prejsť cez niečo
break up
rozísť sa
dress up
obliecť sa
fancy
ozdobný
confused
rozrušený
probably
pravdepodobne
travel
cestovať
care
starostlivosť
go after somebody
nasledovať niekoho