Level 19 Level 21
Level 20

Magac u yaal: Keeyga,kaaga,keeda (Pronouns: mine,


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kenen tämä kirja on?
Yaa leh buugan?
Se on minun.
Aniga ayaa leh.
Onko tämä kirja sinun?
Buugan ma adigaa leh?
Ei. Se on hänen.
Maya. Iyada ayaa leh.
minun
Keyga / -eyga
sinun
Kaada / -kaaga / -taada / -tiina /-kiina
hänen
Kiisa / iyada / keeda
meidän
keena / -geena
teidän
kuwaada / -gaaga
heidän
kooda / -gooda