Level 1 Level 3
Level 2

Ne dedin sen?


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
electronics
elektronik
a store
mağaza
industry
endüstri; sanayi
fashion
moda
service
hizmet; servis
credit
kredi
to rise
yükselmek; artmak
to shake
sallamak
to nod
başını sallamak; başı ile onaylamak
to enter
girmek
to be out of ...
... kalmamak
to protect
korumak
to accept
kabul etmek
to seek
aramak; peşinde koşmak
to state
açıklamak
to note
belirtmek
to indicate
sinyal vermek; işaret etmek
to claim
iddia etmek; talep etmek
to mention
ifade etmek
only
sadece; tek
at noon
öğlen
at midnight
gece yarısında
I told you I was out of credit on my phone
sana telefonumda kredi kalmadığını söyledim
they claim they were only protecting the children
sadece çocukları koruduklarını iddia ediyorlar
the king and queen stated that they were going to be parents
kral ve kraliçe ebeveyn olacaklarını açıkladılar
he noted that the electronics store was closed at noon
elektronik mağazasının öğlen kapandığını belirtti
the evidence indicates that you're guilty
kanıtlar suçlu olduğunuza işaret ediyor