Level 4 Level 6
Level 5

Stok Desteği


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a list
liste
a shopping list
alışveriş listesi
a clock
saat
a process
süreç
costs
maliyetler
to treat
tedavi etmek; davranmak
to set
kurmak; hazırlamak
to add
eklemek
to involve
gerektirmek; etkisi altına almak; içine almak
to check
kontrol etmek
to check if ...
... -ip ... -mediğini kontrol etmek
correctly
doğru (şekilde)
yet
henüz
since
-den beri
by now
şimdiye kadar
have you set the clock correctly?
saati doğru kurdun mu?
have you added the butter yet?
tereyağını henüz eklemedin mi?
have you considered getting glasses?
gözlük almayı düşündün mü?
did you check if we bought everything on the shopping list?
alışveriş listesindeki herşeyi alıp almadığımızı kontrol ettin mi?
we should have met her by now
onunla şimdiye kadar tanışmalıydık
have you heard from her since yesterday?
dünden beri ondan bir haber aldın mı?
he has always treated her well
ona her zaman iyi davrandı