Level 9 Level 11
Level 10

Brandstof voor je woordenschat: autoriteiten


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an authority
een autoriteit
the authorities
de autoriteiten
a seat belt
een veiligheidsgordel
steep
steil
a price
een prijs
a steep price
een hoge prijs
inflation
inflatie
to prepare
voorbereiden; bereiden
to hire
aannemen; huren; inhuren
to cause
veroorzaken
to solve
oplossen
to produce
produceren
to improve
verbeteren
to require
vereisen
to create
creëren; maken
to identify
indentificeren
to raise a child
een kind opvoeden
cruel
wreed
severe
streng; ernstig; hevig
recently
onlangs; de laatste tijd
sufficiently
voldoende
the hospital was closed by the authorities
het ziekenhuis werd gesloten door de autoriteiten
the case has already been solved by the police
de zaak is al opgelost door de politie