Level 12 Level 14
Level 13

Brandstof voor je woordenschat


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a role
een rol
a character
een karakter; een personage
a challenge
een uitdaging
a task
een taak
a project
een project
communication
communicatie
a skill
een vaardigheid
an attitude
een houding
a position
een positie
problem solving
probleemoplossing
confidence
vertrouwen
responsibility
verantwoordelijkheid
management
management
an agent
een agent; een bemiddelaar
an agency
een bureau
a client
een cliënt; een klant
a network
een netwerk
a partner
een partner
an employee
een werknemer
friendly
vriendelijk
civil
burgerlijk; burger-
the civil service
de overheidsdienst
to provide
voorzien; ter beschikking stellen
to manage
managen; leiden
to achieve
volbrengen; presteren
to expect
verwachten
to offer
aanbieden; bieden
a pleasure
een plezier; een genoegen
pleasure to meet you
aangenaam kennis te maken