Level 15 Level 17
Level 16

Ik zou willen dat ...


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a side
een kant; een zijde
a note
een briefje; een noot (muziek)
to plan
plannen
to join
samenkomen; deelnemen aan
to focus
focussen
to deal with ...
omgaan met ... ; ... aanpakken
equally
in dezelfde mate; eerlijk
if you had been there, I would have heard your side of the story as well
als je er bij was geweest, zou ik jouw kant van het verhaal ook gehoord hebben
if you had only written a note, I wouldn't have been so worried
als je gewoon een briefje had geschreven, zou ik me niet zo'n zorgen hebben gemaakt
if he had dealt with his problems, he would have been alright
als hij zijn problemen had aangepakt, zou hij in orde zijn geweest