Level 19 Level 21
Level 20

Uitdrukkingen: inspireer ze!


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
either you love it or you hate it
of je houdt ervan of je haat het
a situation
een situatie
it's a win-win situation
het is een win-winssituatie
same, but different
hetzelfde, maar dan anders
that's life
zo is het leven
learn to love it
leren om ervan te houden
to jinx
ongeluk brengen
don't jinx it
spreek de gedacht niet uit (omdat het ongeluk brengt)
tough luck
pech gehad
to smash
breken; slaan
smash it!
zet hem op!
onwards and upwards
in een stijgende lijn