Level 21 Level 23
Level 22

Avontuurlijke kapitalist


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a board
een plank; een bestuur
a board member
een bestuurslid
a firm
een firma
an income
een inkomen
a consumer
een consument
a benefit
een voordeel; steun (financieel)
a drawback
een bezwaar; een nadeel
room
plek; plaats; ruimte
a development
een ontwikkeling
an investment
een investering
a loss
een verlies
an event
een evenement
a decade
een decennium
to experience
ervaren; meemaken
to stick to ...
vasthouden aan ...
to seem like ...
lijken alsof ...
to be concerned about ...
bezorgd zijn om ...
annual
jaarlijks
financial
financieel
significant
veelbetekenend; significant
cultural
cultureel
recent
recent