Level 22 Level 24
Level 23

Brandstof voor je woordenschat


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a sentence
een zin
a full stop
een punt
a comma
een komma
a caretaker
een portier; een conciërge
to roll
rollen
to turn into ...
veranderen in ...
a disaster
een ramp
a stage
een podium
to perform
optreden; uitvoeren
to affect
beïnvloeden
to reflect
weerspiegelen
to exist
bestaan
to tend
neigen
to remain
blijven
to fill
vullen
to form
vormen
to deal
handelen; delen (kaarten)
to go wrong
verkeerd gaan
for ages
lange tijd