Level 24 Level 26
Level 25

Brandstof voor je woordenschat


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an olive
een olijf
oil
olie
a rat
een rat
poison
gif; vergif
an emotion
een emotie
to happen
gebeuren; plaatsvinden
to notice
merken; opmerken
to relate
relateren; vertellen
to prevent
voorkomen
to stare
staren
to refer to ...
verwijzen naar ...; refereren aan ...
to bake
bakken
to remove
verwijderen; wegnemen
to name
noemen
to run out of ...
op raken van ...
however
hoe dan ook; echter
thus
aldus; dus