Level 2 Level 4
Level 3

Brandstof voor je woordenschat: zaken


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an administration
een administratie
an organisation
een organisatie
an issue
een probleem
a rate
een tarief; een tempo
a percent
een procent
a contract
een contract
a company
een bedrijf
a CEO
een bestuursvoorzitter
a term
een periode; een term
terms and conditions
voorwaarden
to sign
tekenen; ondertekenen
to develop
ontwikkelen
to develop at a ... rate
ontwikkelen in een ... tempo
to decide
besluiten; beslissen
to grow
groeien
to grow by ... percent
groeien met ... procent
governmental
regerings-
private
privé
public
openbaar; publiek
the public
het publiek
legal
legaal
illegal
illegaal
commercial
commercieel
fast
snel
at all
helemaal