Level 4 Level 6
Level 5

De voorraad aanvullen


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a list
een lijst
a shopping list
een boodschappenlijstje
a clock
een klok
a process
een proces
costs
kosten
to treat
behandelen
to set
zetten; instellen
to add
toevoegen
to involve
betrekken
to check
controleren; checken
to check if ...
controleren of ...
correctly
correct; juist
yet
nog
since
sinds
by now
inmiddels; nu
have you set the clock correctly?
heb je de klok goed gezet?
have you added the butter yet?
heb je de boter al toegevoegd?
have you considered getting glasses?
heb je overwogen om een bril te nemen?
did you check if we bought everything on the shopping list?
heb je gecontroleerd of we alles op het boodschappenlijstje hebben gekocht?
we should have met her by now
we zouden haar al ontmoet moeten hebben
have you heard from her since yesterday?
heb je van haar gehoord sinds gister?
he has always treated her well
hij heeft haar altijd goed behandeld