Level 5 Level 7
Level 6

Nieuws van het thuisfront


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a response
een antwoord; een reactie
to respond
antwoorden; reageren
an email
een e-mail
an article
een artikel
an article on ...
een artikel over ...
to reveal
onthullen
a secret
een geheim
a population
een bevolking
social
sociaal
media
media
social media
sociale media
to post
verzenden; versturen
growth
groei
a fund
een fonds
human
menselijk
a right
een recht
a human right
een mensenrecht
to publish
publiceren
to set ... up
... bedriegen; ... instellen
to establish
vestigen
to maintain
onderhouden
to keep ... to oneself
... voor zichzelf houden
personal
persoonlijk
powerful
machtig