Level 9 Level 11
Level 10

Forurensning!


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an emergency
en nødsituasjon
an accident
et uhell; en ulykke
pain
smerte
a stomachache
(ha) vondt i magen; mageknip
a headache
(en) hodepine
an injury
en skade
an infection
en infeksjon
a cold
en forkjølelse
a fever
feber
medicine
medisin
paper
papir
a toilet
et toalett
toilet paper
toalettpapir
should
å burde; å skulle
to feel
å føle
to hurt
å gjøre vondt; å såre
to vomit
å kaste opp; å spy
to bleed
å blø
to see (a specialist)
å se (en spesialist)
this is an emergency
dette er en nødsituasjon
what's wrong?
hva er galt?
I don't feel well
jeg føler meg ikke bra
it hurts
det gjør vondt
I have a stomachache
jeg har vondt i magen
you should see a doctor
du burde se en lege
the doctor thinks he needs medicine
legen tror han trenger medisin
get well soon!
god bedring!