Level 17 Level 19
Level 18

Kjærlighet og hat


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
news
nyheter
a newspaper
en avis
a magazine
et blad (dameblad)
a film
en film
a TV
en TV
a show
et program; et show
a TV show
et TV-program
to watch
å se
to read
å lese
to love
å elske
to hate
å hate
interested
interessert
what does he love to do?
hva elsker han å gjøre?
what are you interested in?
hva er du interessert i?
he hates reading the newspaper
han hater å lese avisen
are you interested in art?
er du interessert i kunst?
he's interested in languages
han er interessert i språk
my girlfriend hates art and music
kjæreste min hater kunst og musikk
our mum always watches the news
vår mor ser alltid nyheter