Level 25 Level 27
Level 26

Forhandlinger


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
money
penger
a pound
et pund
a dollar
en dollar
a krone
en krone
a sale
et salg
on sale
på salg; på tilbud
a deal
en handel; en avtale
an offer
et tilbud
to make
å lage
to make a deal
å gjøre en avtale; å gjøre en handel
to make an offer
å gi et tilbud
to spend
å bruke (tid eller penger)
to lend
å låne
to borrow
å låne
to owe
å skylde
I can't
jeg kan ikke
pull
dra; trekk (på en dør)
push
dytt (på en dør)
how much is that?
hva koster den der?
that's four dollars
den koster fire dollar
it's free!
det er gratis!
the bookshop has a sale on
bokhandelen har salg
she has too much money
hun har for mye penger
I don't have enough money
jeg har ikke nok penger
we can't spend all our money
vi kan ikke bruke alle pengene våre
it's very cheap because it's on sale
den er veldig billig fordi den er på tilbud
let me make you an offer
la meg gi deg et tilbud
it's a very good offer
det er et veldig godt tilbud
let's make a deal
la oss gjøre en avtale; la oss gjøre en handel