Level 31 Level 33
Level 32

Kanskje ...


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
will
å ville; å komme til (brukt til at uttrykke fremtidsplaner)
to play
å leke; å spille
a game
en lek; et spill; en kamp
to play a game
å spille et spill; å spille en kamp
maybe
kanskje
instead
istedet (for)
other
andre
the others
de andre
all of us
oss alle sammen
both
begge
both of us
oss begge
what will the others do this afternoon?
hva vil de andre gjøre i ettermiddag?
maybe they'll go to the theatre
kanskje de drar på teateret
we'll go to the market and to the pub
vi går til markedet og til puben
do the others want to come to the beach this afternoon?
vil de andre bli med på stranden i ettermiddag?
I think they'll go shopping instead
jeg tror de går ut og handler istedet