Level 32 Level 34
Level 33

Å holde seg travel


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a world
en verden
a play
et stykke
a garden
en hage
a party
en fest
a club
en klubb; en nattklubb
to get up
å stå opp
to hang out
å være sammen
I would love
jeg vil veldig gjerne
everyone
alle (og enhver)
no one
ingen (som helst)
someone
en eller annen
anyone
en eller annen
with me
med meg
with you
med deg
he wants to see the world
han vil se verden
do you want to come to the party with me?
vil du bli med meg på festen?
I would love to, but I have to get up early tomorrow
det vil jeg veldig gjerne, men jeg er nødt til å stå opp tidlig i morgen
I don't want to do anything
jeg har ikke lyst til å gjøre noe
no one wants to hang out with me
ingen har lyst til å være sammen med meg
why not?
hvorfor ikke?