Level 3 Level 5
Level 4

Innkjøpsterapi


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a moment
et øyeblikk
to look
å se; å se ... ut
to try
å prøve
to try on
å prøve ... på
expensive
dyr
cheap
billig
cheaper
billigere
really
virkelig; veldig
this one
denne her; dette her (i sammenligninger)
that one
den der; det der (i sammenligninger)
I need a new hat
jeg trenger en ny hatt
I need a moment to think
jeg trenger et øyeblikk for å tenke (meg om)
look at that
se på den der
is it possible ... ?
er det mulig ... ?
is it possible to try this on?
er det mulig å prøve denne på?
it's really expensive
den er virkelig dyr
this one is cheaper
denne her er billigere
that one is actually bigger
den der er faktisk større